Sterilisatie-Besnijdenis-Hersteloperatie

  • Leff Design
  • 16 juni 2014

 

Wij gebruiken bij de sterilisatie de “non-scalpel” methode. De hersteloperatie gebeurt met behulp van de operatiemicroscoop. Deze operaties zitten niet meer in basisverzekering. Om de prijzen zo laag mogelijk te houden zijn de sterilisatie en besnijdenis ook ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel, Maasland Urologica BV. Zo kunnen we u minder rekenen wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor deze ingreep, zie voor meer informatie over de ze twee ingrepen  www.sterilisatie-enbesnijdeniscentrumlimburg.nl

 

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man (vasovasostomie)

Het is mogelijk om een sterilisatie ongedaan te maken. De hersteloperatie heet vasovasostomie. Deze operatie vereist grote nauwkeurigheidt, daarom gebeurt deze operatie in Orbis Medisch Centrum met behulp van de operatie microscoop.

Doorgankelijkheid zaadleiders

Bij deze operatie worden de afgesloten uiteinden van de zaadleiders weer opengemaakt worden en op hun doorgankelijkheid getest. Wanneer deze doorgankelijk zijn, kunnen de beide uiteinden weer aan elkaar gehecht worden. Dit gebeurt met haardunne hechtingen, waardoor een kwetsbare aansluiting ontstaat.  Het is daarom belangrijk een week na de operatie rust te houden.

Kans op zwangerschap
De kans dat er weer zaadcellen weer  via de nieuwe verbinding in het sperma verschijnen is vrij groot, 80 tot 90%. De kans op spontane zwangerschap  is veel kleiner,  gemiddeld 40 tot 50%

Het succes van de operatie is afhankelijk van een drietal factoren:

  1. Het interval tussen sterilisatie en hersteloperatie: hoe meer tijd verstreken is, des te kleiner de kans.
  2. De gekozen methode: het gebruik van de operatiemicroscoop geeft de beste kansen.
  3. De ervaring van de operateur.

Operatie
De operatie vindt plaats in narcose en duurt ongeveer 2 ½ uur. Er worden twee incisies gemaakt in de balzak die groter zijn dan de incisies die destijds zijn gemaakt voor de sterilisatie. 

hersteloperatie

Er wordt gebruik gemaakt van de “double layer”techniek: per verbinding worden 4 hechtingen gelegd die de binnenste laag verbindt en 4 hechtingen die de buitenste laag van de zaadleider verbindt. Om dit netjes te kunnen doen wordt de operatiemicroscoop gebruikt. Het is belangrijk na de operatie een week rust te houden. en u slechts minimaal in te spannen

Standaardcontrole
Er vindt een wondcontrole plaats na twee weken. Twaalf weken na de ingreep moet u twee zaadmonster inleveren voor de eerste controletest. Het resultaat van de zaadcontroles wordt vervolgens met u besproken.. Als er bij de zaadcontrole levende zaadcellen worden aangetroffen kunnen we spreken van een geslaagde operatie. De kwaliteit van het zaad kan dan echter nog te wensen overlaten. Die kwaliteit kan later nog verbeteren.

Vergoeding
Wij maken u erop attent dat de hersteloperatie niet meer in het basispakket van de zorgverzekering zit. Informeer of u een aanvullende verzekering hebt die deze operatie vergoed.. Houd er rekening mee dat u de ingreep zelf moet betalen

Urologie Heerlen
T 088 - 459 9704

Urologie Sittard
T 088 - 459 9704