Nierkanker

De nieren zijn twee organen achter de buikholte. Bij nierkanker ontwikkelen zich kwaadaardige gezwellen uit het nierweefsel. De meest voorkomende vorm van nierkanker is een niercelcarcinoom. Niercelcarcinoom kan op alle leeftijden voorkomen, maar vooral tussen de 55 en 75 jaar.

Nierkanker

Oorzaken
Over de oorzaken van nierkanker is nog weinig bekend. Wel weten we dat sommige mensen een groter risico op nierkanker hebben. Risicofactoren zijn: overgewicht, roken en soms is het  erfelijk.

Verschijnselen
Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Vaak wordt een gezwel in de nier bij toeval ontdekt bij een echografie of CT scan van de buik die om een andere reden wordt uitgevoerd.

symptomen die bij niercelcarcinoom kunnen voorkomen zijn:

 • bloed in de urine
 • langdurige vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen
 • aanhoudende koorts
 • nachtzweten
 • gevoel van lusteloosheid
 • verlies van eetlust
 • gewichtsverlies zonder aanwijsbare redenen

Geen van deze bovengenoemde symptomen wijzen  zonder meer op nierkanker.

 

Onderzoek
De diagnose wordt gesteld met behulp van Echografie en een CT-scan. Daarmee is het ook mogelijk om de omvang van de tumor te bepalen en na te gaan of deze zich heeft verspreid. Men maakt een röntgenfoto van de longen om eventuele uitzaaiingen naar de longen op te sporen.

Behandeling

In Zuyderland worden alle patiënten met nierkanker besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO).Tijdens dit
overleg wordt de beste behandeling vastgesteld. Bij deze bespreking zijn in ieder geval een uroloog, patholoog,
oncoloog, radiotherapeut en radioloog aanwezig.

De behandeling hangt af van de grootte van de tumor, of die is doorgegroeid in het omringende weefsel en of er uitzaaiingen zijn. Als er geen doorgroei of uitzaaiingen zijn, dan wordt de niertumor verwijderd.

Geen uitzaaiingen
Bij kleinere tumoren kan, afhankelijk van de exacte plaats in de nier, een niersparende operatie worden overwogen.

 1. Wij gebruiken hiervoor twee technieken:
  Dit kan met behulp van de hydrojet. Bij deze operatietechniek wordt het nierweefsel ingesneden met een
  fijne waterstraal onder hoge druk. Hiervoor is een snee in de flank noodzakelijk. Deze ingreep wordt meestal op
  locatie Sittard gedaan. Zie ook op onze website “in de pers”
 2. Een andere operatietechniek dit is een kijkoperatie (laparoscopie). Waarbij maakt gebruik gemaakt wordt van de
  da Vinci Robot, dit is een kijkoperatie (laparoscopie).Deze operatie vindt plaats in Heerlen

Bij een grotere tumor wordt de gehele nier verwijderd. De gehele nier inclusief tumor wordt via een kijkoperatie (laparoscopie) verwijderd.

Indien er een zeer grote tumor aanwezig is, of wanneer de patiënt al vaak in de buik geopereerd is, wordt de nier via een snee in de flank of via de buik verwijderd.

Uitzaaiingen
Als bij het onderzoek één enkele uitzaaiing is gevonden, bijvoorbeeld in een long, wordt ook deze soms operatief verwijderd. Als er uitzaaiingen in verschillende organen zijn ontstaan, is  genezing niet meer mogelijk.  Wel zijn er tegenwoordig medicijnen die de groei van de tumor kunnen verminderen en het leven kunnen verlengen. De behandeling wordt gedaan door de oncoloog.

Waar kunt u terecht voor uw behandeling
U kunt met uw klachten een afspraak maken op de polikliniek van beide ziekenhuizen. De operatietechniek met de hydrojet wordt alleen in het Sittard toegepast evenals de chemotherapie, de operatietechniek met de da Vinci Robot alleen in Heerlen. De overige behandelingen vinden in beide ziekenhuizen plaats.

Meer informatie
www.allesoverurologie.nl
www.Kanker.nl

Urologie Heerlen
T 088 - 459 9704

Urologie Sittard
T 088 - 459 9704