Dr. P. de Vries

Functie
Uroloog
Specialisatie
Specialisatie

Opleiding tot uroloog:
De heer de Vries studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, de doctoraalfase werd in 1995 afgerond.  Hierna volgde een promotietraject tot 1999.  In 2001 werd het arts examen cum laude behaald. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Erasmus MC Rotterdam (opleider prof. C. Bangma en dr. G. Dohle) en St Fransiscus Gasthuis te Rotterdam (opleider dr. J. Blom). Sinds 2009 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan:
Sinds mei 2009 is de heer de Vries werkzaam als uroloog in het Atrium MC te Heerlen/Brunssum en Kerkrade.  Tevens werkt hij regelmatig in OrbisMC te Sittard.

Aandachtsgebieden:
Naast de algemene urologische chirurgie, heeft de heer de Vries zich vooral toegelegd op de minimaal invasieve chirurgie van de hogere urinewegen (oncologisch en niet-oncologisch), zowel laparoscopisch als robot geassisteerd.  Verder is hij gespecialiseerd in de seksuologie, inclusief de prosthesiologie.  De Vries hoopt binnenkort verantwoordelijk te worden voor de opleiding tot uroloog in AtriumMC.

Bijzondere taken:
De heer de Vries is in het AtriumMC voorzitter van de commissie Minimaal Invasieve Chirurgie.  Lid van Commissie Toetsing Kwaliteit en werkgroep seksuologie.

Internationale publicaties:

oa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de+vries+p+saxena+pr

Promotie:
De heer de Vries promoveerde in 1999 cum laude aan Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift getiteld: “5-Hydroxytryptamine receptors mediating carotid and systemic haemodynamic effects: the relation to acute antimigraine therapy”.
Promotoren: Prof. Dr. P.R. Saxena en Prof. Dr. C.M. Villalón.

Urologie Heerlen
T 088 - 459 9704

Urologie Sittard
T 088 - 459 9704