Kenniscentrum Urologie

De urologen van Orbis in Sittard en het Atrium in Heerlen hebben de krachten gebundeld in de Urologie Groep Limburg.

Ons doel is  zorg te dragen voor het totale palet aan kwalitatief hoogwaardige urologische zorg voor de patiënten uit de gehele regio van een kleine half miljoen inwoners. Dit doen wij onder andere door bepaalde complexe urologische behandelingen  te concentreren op één van de lokaties en ook te laten uitvoeren door  de hierin gespecialiseerde urologen. Zo vindt er concentratie van kennis en kunde plaats, wat de kwaliteit van de urologische behandeling ten goede komt. Dit betekent voor u dat u voor enkele behandelingen naar een andere locatie moet reizen dan u gewend was, maar wel met de wetenschap dat u daardoor de optimale behandeling krijgt. Met deze samenwerking sluit Urologie Groep Limburg aan op landelijke ontwikkelingen, waarin concentratie en differentiatie van hooggespecialiseerde medische zorg in toenemende mate een rol spelen. Op 1 juli 2012  tekenden wij de fusie overeenkomst en konden we daadwerkelijk starten met de samenwerking.

Urologie Heerlen
T 088 - 459 9704

Urologie Sittard
T 088 - 459 9704