Zaadbalkanker

Zaadbalkanker (testiscarcinoom)  komt meestal voor bij mannen tussen de 15 en 40 jaar, maar ook op oudere of jongere leeftijd. Hoewel zaadbalkanker weinig voorkomt, is het bij jonge mannen de meest voorkomende soort kanker.

Oorzaak
Zaadbalkanker ontstaat meestal in de cellen die het zaad produceren. Het is niet geheel duidelijk waardoor zaadbalkanker wordt veroorzaakt. Mannen bij wie de zaadballen niet of te laat zijn ingedaald, lopen een verhoogd risico.

Verschijnselen
De tumor kan meestal gevoeld worden omdat hij hard aanvoelt.  Elke verharding in de zaadbal, klein of groot, kan wijzen op zaadbalkanker. Zaadbalkanker is over het algemeen een snel groeiende soort kanker. Vanuit de zaadbal kunnen de daar aanwezige kankercellen zich naar andere delen van het lichaam uitzaaien. Vroege ontdekking en tijdige behandeling ervan is dan ook belangrijk. In principe geldt dat hoe kleiner de tumor is bij ontdekking, des te gunstiger de vooruitzichten zijn.

Onderzoek

Zelfonderzoek zaadbal

zelfonderzoek zaadbal
Door regelmatig zelfonderzoek kan een tumor in de testikel in een vroeg stadium opgespoord worden. Alle mannen vanaf 15 jaar zouden hun zaadballen regelmatig moeten controleren door. Dat kan het beste gebeuren tijdens of na een warm bad of douche, als de huid van het scrotum ontspannen is. Neem de zaadballen in de palm van uw hand en let op grootte, vorm en gewicht. Het is normaal dat één van beide testikels iets groter is dan de andere. Onderzoek ze vervolgens afzonderlijk door ze één voor één voorzichtig tussen duim en vingers te rollen. Hierbij kunt u de bijbal (epididymis) voelen, een worstvormig orgaan deels boven, deels achter de testikel. Deze moet u niet aanzien voor een knobbel ( zie de tekening).

Bij het vermoeden op zaadbalkanker dient er zo spoedig mogelijk een arts/uroloog geraadpleegd te worden. Die zal waarschijnlijk bloedonderzoeken en een echografie laten doen.

Behandeling
De eerste stap van de behandeling is het operatief verwijderen van de zaadbal inclusief bijbal en zaadstreng.  Om na te gaan of er uitzaaiingen zal er een CT scan gemaakt worden.

In Zuyderland worden alle patiënten met zaadbalkanker besproken in een Multidisciplinair Overleg
(MDO).Tijdens dit overleg wordt de beste behandeling vastgesteld. Bij deze bespreking zijn in ieder geval een
uroloog, patholoog, oncoloog, radiotherapeut en radioloog aanwezig.

Afhankelijk van het type zaadbalkanker, de grootte van de kanker en al dan niet aanwezige uitzaaiingen zal er een keuze gemaakt worden voor een vervolgbehandeling. Deze kan bestaan uit:

  • waakzaam wachten
  • bestraling
  • aanvullende lymfklierverwijdering
  • chemotherapie

De geneeskansen bij zaadbalkanker hangen onder meer af van de vorm van zaadbalkanker, de plaats van de oorspronkelijke tumor en de plaats en grootte van de uitzaaiingen. De kans dat een patiënt met zaadbalkanker geneest, is tegenwoordig groot. Dat geldt zelfs als er  uitzaaiingen zijn.

Waar kunt u terecht voor uw behandeling
U kunt met uw klachten een afspraak maken op de polikliniek in beide ziekenhuizen. Indien chemotherapie gegeven moet worden zal dat gebeuren op locatie Sittard. Wanneer er gekozen wordt voor bestraling dan vindt plaats in Maestro, de bestralingskliniek gelegen naast het Maastricht
Universitair Medisch Centrum (MUMC).

Meer informatie
www.Kanker.nl
www.allesoverurologie.nl

 

 

 

Urologie Heerlen
T 088 - 459 9704

Urologie Sittard
T 088 - 459 9704